Нашият опит

HD Audit - опит

Нашият опит е формиран от дългогодишната ни практика в различни ангажименти – по изразяване на сигурност, прегледи на финансова информация, договорени процедури, дю-дилиджънс, консултации, извършени в различни области и сфери, а именно:

 • Производство
 • Енергетика
 • Търговия
 • Туризъм
 • Холдингови компании
 • Финанси и инвестиции, включително в недвижими имоти
 • Транспорт
 • Медии и комуникации
 • Здравеопазване
 • Строителство
 • Сдружения и Фондации
 • Публичен сектор