За нас

Христина Димитрова Драганова е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт счетоводители, член на Института на вътрешните одитори в България. Завършила Икономически университет Варна, бакалавърска и магистърска степен по специалност Счетоводство и контрол. За периода от 1998 до 2008 г. е преподавател по счетоводство и контрол в Икономически университет Варна. Професионалният стаж в областта на одита е придобиван в различни компании, а именно: помощник одитор в ЕТ Илия Илиев 99 и ДЕС ЕООД; старши одит мениджър в Грант Торнтон ООД; одитор във Финанс Одит Консулт 2002 ООД и управител и одитор в HD Audit.